Viziunea si misiunea scolii

VIZIUNEA ŞCOLII
            

    Ne propunem să devenim una din şcolile cu renume  din județul Bistrița-Năsăud, apreciată de către elevi, părinţi, atât comunitatea locală cât și cea județeană pentru eficienţa procesului  instructiv-educativ prin asigurarea  personalului didactic bine pregătit,  baza materială  adecvată, oferirea egalităţii şanselor tuturor elevilor necesare unui învăţământ de calitate, pentru stimularea performanței școlare  şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

MISIUNEA ŞCOLII

   Școala Gimnazială Romuli asigură dezvoltarea fizică și intelectuală, personală a fiecărui elev în funcție de aptitudinile lui, stimulând competiția și capacitatea de cooperare. Asigură accesul la informație punând bazele unei bune comunicări în interiorul și în exteriorul comunității.

  Misiunea cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Romuli este aceea de a construi o unitate de învăţământ de talie europeană.

  Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându‐le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.