Anunturi

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI
ROMULI, NR.88, JUD. B-N
CUI 33417609
Nr. 33 din 17.01.2020
ANUNȚ DE CONCURS
Școala Gimnazială Romuli, cu sediul în Romuli, str.Principală, nr. 88, județul Bistrița-
Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de 1 post didactic-
auxiliar (0,5 normă –secretar gradul III S și 0,5 normă- administrator financiar gradul I S), durată
determinată (pe perioada concediului medical al titularului), studii superioare economice (Finante-
banci, CIG) , conform H.G 286/2011, vechime minima în specialitatea absolvita 1 an.
Concursul va avea loc în data de 07 februarie 2020, ora 10,00 – proba scrisă, ora 13,00
proba practică, ora 14,00- interviul, la sediul din Romuli al Școlii Gimnaziale Romuli, județul
Bistrița-Năsăud..
Dosarele de concurs se depun în perioada 03-05.02.2020 ora 12,00 la secretariatul unității
școlare.
Persoană de contact: Tîrnovan Felicia– secretarul unității , tel. 0263383011/ 0760241735